เตรียมเปิดประตูสู่โลก Metaverse

จุดเริ่มต้นของ Metaverse นั้นเริ่มปรากฏครั้งแรกในปีค.ศ. 1992 จากหนังสือนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่อง “Snow Crash” โดยมี Neal Stephenson เป็นผู้แต่งขึ้น เนื้อเรื่องมีการเล่าถึงเรื่องราวของโลกอนาคต ที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถตอบโต้กันผ่านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่โลกเสมือนจริงที่ล้ำสมัย ซึ่งเหนือจินตนาการของคนยุค ’90s

"Metaverse" คืออะไร ?

Metaverse เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนกลายเป็น “ชุมชนโลกเสมือนจริง” ที่สามารถผสานระหว่างวัตถุต่างๆ รอบตัวและสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี AR และ VR เข้ามาช่วยเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อให้กลายเป็นพื้นที่โลกเดียวกันนั่นเอง

“Metaverse” มีประโยชน์อย่างไร ?

Metaverse สามารถช่วยจำลองให้เรานั้นสามารถไปอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ได้ แม้จะนั่งอยู่กับที่ก็ตาม โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น Internet , อุปกรณ์ , Smartphone , Applications และ Software ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังปลุกกระแสเพื่อปูทางไปสู่โลกแห่งอนาคต และอาจมีอิทธิพลถึงวงการแพทย์ ซึ่งช่วยในเรื่องของการรักษาต่าง ๆ หรือด้านวงการวิศวกรรม ใช้ช่วยในการออกแบบหุ่นยนต์ หรือออกคำสั่งทางไกลในการปฏิบัติงาน

Metaverse เป็นสิ่งที่หลายคนอาจยังเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่ในอนาคต Metaverse ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนคุ้นเคย เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนั้น คงไม่มีใครคิดว่าจะกลายเป็นสมาร์ทโฟน ที่สามารถย่อโลกทั้งใบไว้ในมือเดียวได้