สิ่งที่ห้ามทำเมื่อไปต่างประเทศ

วัฒนธรรมที่ต่างกันไปทำให้แต่ละประเทศนั้นมีการปฏิบัติตนในประเทศที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายออกไป บางสิ่งที่ปฏิบัติได้ปกติในประเทศของเรา ก็ไม่สามารถทำได้ในบางประเทศ ด้วยความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานของคนในพื้นที่นั้น แล้วมีข้อห้ามใดบ้าง ที่ไม่สมควรทำกันนะ ?
ห้ามทำท่ามือเป็นท่า OK
ถ้าอยากถ่ายรูปท่านี้ในประเทศบราซิล บอกเลยว่าหยุดทันที เพราะท่านี้มีการทำนิ้วมือมาบรรจบเป็นรูปวงกลมนั้น หมายถึงรูทวาร ซึ่งก็เปรียบได้ว่าหยาบคายเหมือนกับการชูนิ้วกลาง ซึ่งไม่สุภาพ และไม่สมควรที่จะทำท่านี้ในประเทศบราซิล
ห้ามทำท่ายกนิ้วโป้ง
ประเทศแถบตะวันออกกลางมีข้อห้ามในเรื่องของการยกนิ้วโป้งให้กัน ถ้าเป็นประเทศเราการแสดงท่านี้ให้จะหมายถึงการชมเชยว่ายอดเยี่ยมไปเลย แต่ถ้าเป็นตะวันออกกลาง ในสมัยโบราณกาล การยกนิ้วโป้งคือการตัดสินชีวิตของทาสว่าจะได้อยู่หรือไม่ ยกนิ้วโป้งขึ้นก็รอด ยกนิ้วโป้งลงก็คือไม่รอด เพราะฉะนั้นห้ามทำท่านี้เด็ดขาด เมื่ออยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง
ไม่ควรให้ดอกไม้ที่เป็นจำนวนเลขคู่
ประเทศรัสเซีย เป็นประเทศที่ถือว่าการที่ให้ดอกไม้จำนวนเลขคู่นั่นคือการให้ดอกไม้ในงานอาลัยโศกเศร้า อย่างงานศพ ถ้าเผลอเอาดอกไม้จำนวนคู่ให้คนรัสเซีย จะเป็นการแช่งให้ผู้รับตายเร็วไปซะอีก เพราะฉะนั้นควรนับจำนวนของดอกไม้อย่างรอบคอบว่าเป็นจำนวนเลขคี่แล้วหรือยังก่อนด้วยล่ะ
เมื่อรู้สิ่งที่ไม่ควรทำ หากต้องไปในประเทศเหล่านั้นแล้ว ก็อย่าหลงลืมกันล่ะ ถ้าไปเผลอทำอาจเป็นเรื่องได้ ต้องรู้จักการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเมื่อไปเยือนประเทศอื่น เปรียบดังสุภาษิตที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม เมื่อไม่มีปัญหาใด ก็จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น