สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อโลกนี้ไม่มี “มนุษย์” อาศัยอยู่บนโลก

มนุษย์เราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่เรียกว่า “โลก” เป็นเวลายาวนานถึงประมาณสองล้านปีแล้ว และยังอาศัยอยู่อย่างนี้ตราบจนถึงปัจจุบัน แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดบน “โลก” ไม่เหลือมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดู ถ้าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง โลกของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (อ้างอิงตามทฤษฎีทางวิทยาศาตร์)
โลกจะเกิดความมืดมิด
เมื่อเวลาผ่านไป โลกที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ก็เท่ากับว่าไม่มีผู้ผลิตพลังงานต่างๆ และพลังงานที่เหลืออยู่ก็เริ่มที่จะหมดลง โรงไฟฟ้าทั้งหลายหยุดนิ่ง เครื่องบินเริ่มลงจอดสนิท ก่อนที่จะไม่เหลือความสว่างใดในเวลากลางคืน
สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกจะเกิดวิกฤตล้มตายกันหมด
เช่นเดียวกันสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์เป็นผู้เลี้ยงให้เติบโตอยู่เสมอ เกิดมาวันนึงหายไป ก็ไม่มีใครให้อาหารและน้ำพวกสัตว์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือสัตว์ในฟาร์มต่างๆ
ปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกระเบิด
เมื่อระยะเวลาผ่านไปได้สักพักหลังจากที่ไม่มีมนุษย์อยู่บนโลก โรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะเริ่มขาดน้ำหล่อความเย็น ก่อให้เกิดความร้อนสะสมเพิ่มขึ้น และในที่สุดโรงงานนิวเคลียร์ก็จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้น แน่นอนว่าทุกคนจะไม่อยากนึกถึงสถานการณ์อันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้น ทุกสิ่งที่ยังอาศัยอยู่บนโลกนอกจากมนุษย์นั้นต้องตายจากสารกัมมันตรังสี จากอากาศที่ปัวปนผสมจากสารเคมีที่ลอยไปทั่วอีกหลายปีเลยทีเดียว
หากโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่แล้ว ถัดไปอีก 100 ปี 1000 ปี หรืออีกหลายๆปีกว่านี้ บนโลกอาจเกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอื่นที่เกิดขึ้นและอาศัยแทนที่มนุษย์ แต่สิ่งที่คงจะไม่สลายหายไป อาจจะเป็นพลาสติกที่ผู้คนพากันใช้ แล้วไม่รู้จักทำความย่อยสลายให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเราควรร่วมมือกันช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการเกิดขยะที่ล้นโลก โดยเฉพาะขยะที่เรียกว่า “ถุงพลาสติก”