รักษ์โลกด้วยวิธีการแยกทิ้งขยะอย่างถูกต้อง

ปัจจุบันโลกของเรานั้น กำลังเกิดสภาวะที่เป็นมลพิษต่อผู้คนนับล้านล้านคน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำของตัวเราเองทั้งนั้น แต่ก็ไม่สายถ้าเราจะเริ่มช่วยกันรักษาโลกใบนี้ ด้วยวิธีแสนง่าย ไม่เหนื่อยเลย แถมทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ นั่นก็คือการรู้จักแยกทิ้งขยะตามสีของถังขยะอย่างถูกวิธีนั่นเอง !

Evoplay สล็อต

Garbage sorted into garbage bags according to the type.

การคัดแยกทิ้งขยะตามสีทั้งหมด 4 สี

ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ (สีเขียว)

ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)

ใครที่สงสัยว่าขยะอินทรีย์คืออะไร จริง ๆ แล้วขยะอินทรีย์นั้นก็คือขยะที่สามารถย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ และเศษใบไม้แห้ง 
ประโยชน์จากการแยกขยะประเภทอินทรีย์ : สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใส่ต้นไม้ และแปลงผักสวนครัวได้
เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษ จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม ถุงพลาสติก และภาชนะปนเปื้อนอาหาร 
ประโยชน์จากการแยกขยะประเภททั่วไป : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่

ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)

ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)

ขยะรีไซเคิล Recycle คือสิ่งที่เป็นขยะแล้วทิ้งไป แต่ก็สามารถนำขยะที่ทิ้งไปนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เช่น ขวดพลาสติก, กระป๋อง, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว และกระดาษ
ประโยชน์จากการแยกขยะประเภทรีไซเคิล : นำไปผลิตขาเทียม ผลิตหลอดไฟ และผลิตจีวรพระสงฆ์ได้
เป็นขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น วัตถุติดเชื้อได้ สารพิษ หรือวัตถุกัดกร่อน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ถ่านไฟฉาย และวัตถุไวไฟ ควรแยกทิ้งเฉพาะที่ถังขยะสีแดงเท่านั้น

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ ! สำหรับวิธีการช่วยกันรักษาโลกใบนี้ให้มีความน่าอยู่ขึ้น ง่าย ๆ เริ่มได้ด้วยตัวเราเอง รักตัวเองแล้วก็อย่าลืมรักโลกกันด้วยนะ